Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε στον Καταστατικό Χάρτη της Γης

  1. Διαδώστε τον Καταστατικό Χάρτη της Γης και ευαισθητοποιείστε τους φίλους σας και την τοπική σας κοινότητα.
  2. Υποστηρίξτε τον Καταστατικό Χάρτη της Γης και ενθαρρύνετε τις οργανώσεις στις οποίες ανήκετε καθώς και τις τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις σας να χρησιμοποιούν και να εγκρίνουν τον Καταστατικό Χάρτη της Γης.
  3. Ξεκινήστε μια ομάδα μελέτης για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης και διερευνήστε τον τρόπο χρήσης του Καταστατικού Χάρτη της Γης και εφαρμόστε τις αρχές του στο σπίτι σας, στον χώρο εργασίας και στην τοπική σας κοινότητα.
  4. Γίνετε μέλος στο έργο μιας από τις ομάδες εργασίας της πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης που δραστηριοποιούνται σε έξι τομείς εστίασης - Εκπαίδευση, Επιχειρήσεις, Μέσα Ενημέρωσης, Θρησκεία, Νεολαία και Ηνωμένα Έθνη.
  5. Συνεργαστείτε με τους συνεργάτες και τους εταίρους του Καταστατικού Χάρτη της Γης αλλά και με άλλες οργανώσεις που έχουν εγκρίνει τον Καταστατικό Χάρτη της Γης στην περιοχή σας.
  6. Συμβάλετε οικονομικά ή προσφέρετε άλλους πόρους και απαιτούμενες υπηρεσίες για την υποστήριξη του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης και άλλα προγράμματά του.
  7. Συμβουλευτείτε και ακολουθείστε τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης για την αποκεντρωμένη επέκταση του Καταστατικού Χάρτη της Γης, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Καταστατικού Χάρτη της Γης. 

Συνέργειες μεταξύ του Earth Charter Hellas και του RCE Kρήτης

Παρουσίαση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νέλλης Κωστούλα-Μακράκη στην ημερίδα με θέμα "Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) στα προγράμματα και στις δράσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία"


Η ενσωμάτωση του Καταστατικού Χάρτη στα προγράμματα εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Παρουσίαση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νέλλης Κωστούλα-Μακράκη στo σεμινάριο με θέμα: «Τα δικαιώματα της Γης και των ανθρώπων και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής»O Καταστατικός Χάρτης της Γης για μικρά παιδιά

Bίντεο στα αγγλικάΓια περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά πατήστε εδώ

Κατευθυντήριες Γραμμές Δράσης για την Αποκεντρωμένη Διεύρυνση της Πρωτοβουλίας για τoν Καταστατικό Χάρτη της Γης

Εισαγωγή
Ο Παγκόσμιος Καταστατικός Χάρτης της Γης ενθαρρύνει όλους να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης. Η ενεργός συμμετοχή και η υποστήριξή σας είναι απαραίτητες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παγκόσμιος Καταστατικός Χάρτης της Γης βρίσκεται στη διαδικασία της κλιμάκωσης της πρωτοβουλίας παγκοσμίως, προωθώντας την αποκεντρωμένη δραστηριοποίηση και την ενδυνάμωση των ατόμων, των κοινοτήτων και των οργανισμών.
Καθώς ο Παγκόσμιος Καταστατικός Χάρτης της Γης αναλαμβάνει αυτή τη νέα στρατηγική, θα συνεχίσει να προωθεί τον Καταστατικό Χάρτη της Γης μέσα από διάφορες επίσημες διεθνείς διαδικασίες και ένα περιορισμένο αριθμό εργασιών. Ωστόσο, αυτή η νέα στρατηγική είναι αναγκαία, διότι η γραμματεία για τον Παγκόσμιο Καταστατικό Χάρτη της Γης, είναι σε θέση να οργανώσει και να κατευθύνει μόνο μια μικρή μερίδα από το ευρύ φάσμα των δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του οράματος για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης.
Οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης που παρουσιάζονται παρακάτω είναι ένας πόρος σχεδιασμένος έτσι ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους να διεξάγουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Καταστατικό Χάρτη της Γης, με τρόπους που είναι σύμφωνοι με τις αξίες και τις αρχές του.
O σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών δράσης είναι επίσης να διασφαλιστεί ένα καθορισμένο μέτρο συνοχής στον τρόπο με τον οποίο φέρονται εις πέρας οι αποκεντρωμένες δράσεις, εξ ονόματος του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Σκεφτείτε τις κατευθυντήριες γραμμές ως ένα είδος εικονικού μηχανισμού συντονισμού της πρωτοβουλίας για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης, καθώς προετοιμάζει για τη γρήγορη αποκεντρωμένη επέκταση που ενδέχεται να περιλαμβάνει τις δράσεις πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
Οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης απευθύνονται πρωτίστως και κατά κύριο λόγο σε μεμονωμένα άτομα. Η πλήρης υλοποίηση πολλών βασικών αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης, απαιτούν δράση από την πλευρά των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Ωστόσο, η δέσμευση μεμονωμένων ατόμων είναι η απόλυτη πηγή ηγεσίας και αλλαγής για ένα καλύτερο κόσμο και η συμβολή όλων των ανθρώπων σε όλους τους τομείς είναι απαραίτητη.
Οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης δεν είναι σταθερές και οριστικές. To Διεθνές Συμβούλιο του Καταστατικού Χάρτη της γης θα τις επανεξετάζει περιοδικά υπό το φως των συμπερασμάτων που αντλήθηκαν, από τις προσπάθειες να εφαρμοστεί ο Καταστατικός Χάρτης της Γης στις διάφορες περιοχές και στους τομείς. Το Συμβούλιο χαιρετίζει κάθε παρατήρηση και προτάσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης.

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

Αρωματικά φυτά και βότανα, 1ο Δ.Σ. Μελισσίων

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β1 τάξης του 1ου Δ.Σ. Μελισσίων υπό την εποπτεία της εκπαιδευτικού κ. Αικατερίνης Γναφάκη κατά το σχολικό έτος 2014-2015 και παρουσιάστηκε στην ημερίδα με θέμα: Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) στα προγράμματα και στις δράσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.