Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Η ενσωμάτωση του Καταστατικού Χάρτη στα προγράμματα εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Παρουσίαση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νέλλης Κωστούλα-Μακράκη στo σεμινάριο με θέμα: «Τα δικαιώματα της Γης και των ανθρώπων και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής»