Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

Οι μαθητές της Ε΄ Τάξης διαδίδουν τον Καταστατικό Χάρτη της Γης στους συμμαθητές τους, 15ο Δ.Σ. Αμαρουσίου

Παρουσίαση των εκπαιδευτικών κ. Μελπομένης Μαυράκη, κ. Ζωής Πολύζου και κ. Τριαντάφυλλου Γκουρτζή του 15ου Δ.Σ. Αμαρουσίου στην ημερίδα με θέμα: Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) στα προγράμματα και στις δράσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Η παρουσίαση βασίστηκε στο πρόγραμμα που υλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε1 και Ε2 τάξεων με θέμα: "Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα".