Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Συνέργειες μεταξύ του Earth Charter Hellas και του RCE Kρήτης

Παρουσίαση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νέλλης Κωστούλα-Μακράκη στην ημερίδα με θέμα "Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) στα προγράμματα και στις δράσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία"