Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Ενερ"ΓΗ" Πολίτες "καλλιεργούν" ιδέες ζωής, αγάπης και μάθησης, βασισμένες στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης, 12o Δ.Σ. Περιστερίου