Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

Eφαρμόζοντας τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Εarth Charter) στα καινοτόμα προγράμματα, 6ο Δ.Σ. Κηφισιάς - Πηνελόπη Δέλτα

Παρουσίαση των εκπαιδευτικών  κ. Μαρίας Αστερίου, κ. Γεωργίας Μουταντζή και κ. Φιλιώς Τσικνάκου του 6ου Δ.Σ. Κηφισιάς - Πηνελόπη Δέλτα στην ημερίδα με θέμα: Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) στα προγράμματα και στις δράσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Η παρουσίαση βασίστηκε στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Α΄, Β΄ και Ε΄ τάξεων υπό την εποπτεία των παραπάνω εκπαιδευτικών.